10. mája 2016

Zatepľovanie domov

Správnym zateplením obvodového plášťa budovy docieli užívateľ zvýšenie akumulačných vlastností muriva, posunie rosný bod do izolantu a murivo tak nemá tendenciu premŕzať. Naviac sa pri zateplení z veľkej časti eliminujú tepelné mosty v konštrukcií. To všetko prispieva k výrazným energetickým úsporám.

Dodatočným zateplením môžete získať:
1. zvýšenie povrchovej teploty stien a tým zvýšenie tepelnej pohody
2. zníženie spotreby energie na vykurovanie až o 30%
3. odstránenie plesní v chladných kútoch
4. odstránenie zatekania pri oknách, strešných plášťoch, obvodových múroch
5. ochrana výstuže v stykoch pred koróziou pri betónových konštrukciách
6. zvýšenie tepelnej stability budov voči kolísaniu vonkajšej teploty