10. mája 2016

Práce na cestných stavbách

Naša spoločnosť zabezpečuje realizáciu dopravných a inžinierskych stavieb:

  • výstavba oporných a zárubných múrov
  • výstavba vodovodných a kanalizačných prípojok
  • realizácia povrchového odvodnenia komunikácii betónovými žľabmi
  • parkoviská a spevnené plochy
  • realizácia vystužených násypov

Vieme zabezpečiť a zrealizovať stavby akéhokoľvek druhu v jednotlivých segmentoch cestného a vodohospodárskeho staviteľstva v plnom rozsahu, požadovanej kvalite a v primeranom termíne.